TRANG CHỦ / THỜI TIẾT
Back to Top

Hà Nội


Nhiệt độ: 18°C
Độ ẩm: 50%
Tốc độ gió: 7km/h

Hải Phòng


Nhiệt độ: 21°C
Độ ẩm: 60%
Tốc độ gió: 8km/h

TP. HCM


Nhiệt độ: 22°C
Độ ẩm: 70%
Tốc độ gió: 6km/h

Đà Nẵng


Nhiệt độ: 18°C
Độ ẩm: 50%
Tốc độ gió: 7km/h

Cần Thơ


Nhiệt độ: 18°C
Độ ẩm: 50%
Tốc độ gió: 7km/h

Bình Định


Nhiệt độ: 19°C
Độ ẩm: 40%
Tốc độ gió: 5km/h